התעצמות הפלורליזם המשפטי בישראל: עלייתם של בתי-הדין ההלכתיים לדיני ממונות במגזר הציוני-דתי: The Acceleration of Israeli Legal Pluralism: The Rise of the New Religious-Zionist Halachic Private Law Courts

Research output: Article

Abstract


בשנים האחרונות נוסדו בישראל עשרות בתי־דין הלכתיים לממונות מחוץ למערכת השיפוט המדינתית, ששופטיהם נמנים עם הציבור הציוני־דתי. תוקף פסיקותיהם בא להם מן הסמכות הרבנית של דייניהם ומהסכמת הצדדים למנות את בית־הדין כבורר. אף שנפח התיקים הנשמע בבתי־דין אלה מגיע, בינתיים, רק לכמה מאות תיקים בשנה בכל בתי־הדין יחדיו, מדובר בהתפתחות משמעותית: ניסיון שאפתני להציב את ההלכה ואת הפורום ההלכתי כחלופה ממשית למשפט האזרחי החָל ולפורום האזרחי בתחום הממונות. יוזמיהם של בתי־הדין החדשים מבקשים להציע שירות רלוונטי ומושך לא רק לציבור הציוני־דתי, אלא גם לציבור החילוני, האמור להימשך לבתי־הדין בשל יעילות ההתדיינות בהם ועלותה הנמוכה.

ראשית, אסקור את בתי־הדין החדשים ותולדותיהם, תוך מיונם לקבוצות על־פי פּרישׂתם הגיאוגרפית, על־פי הקשר הקמתם ועל־פי זהותם החברתית־תרבותית של מקימיהם, של דייניהם ושל הנזקקים לשירותיהם. שנית, אעמוד על הגורמים להופעתם של בתי־הדין החדשים לממונות בקרב הציבור הציוני־דתי, אשר העיקריים מביניהם הם זיהוי מערכת המשפט המדינתית עם אידיאולוגיה חילונית; הדה־לגיטימציה, מצד בית־המשפט העליון, של מנהג בתי־הדין הרבניים הממלכתיים לדון בענייני ממונות כבוררים; הגידול בהיצע הדיינים בוגרי הישיבות הציוניות־דתיות וכוללי הדיינות הציוניים־דתיים בכלל, ובהיצע הדיינים מביניהם אשר בקיאים גם בהליכות עולם המעשה בפרט; נטייתו הגוברת של חלק מן הציבור הציוני־דתי להיזקק לבעלי סמכות הלכתית בענייני היומיום; והתקווה שהצעת שירותי שיפוט הוגנים, זולים ויעילים על־פי ההלכה, המהווים חלופה אטרקטיבית למערכת השיפוט המדינתית, תקרב חילונים אל הדת ותביא אולי לבסוף גם לידי אימוץ התשתית השיפוטית של מערכת בתי־הדין הפרטיים לממונות כמערכת המשפט של המדינה בתחום זה, חלף מערכת המשפט האזרחית הקיימת. שלישית, אציע חמש נקודות־מבט תיאורטיות שונות על התופעה, מתחומי הניתוח של יחסי דת ומדינה, הניתוח הסוציו־פוליטי, הניתוח המעמדי, ההיסטוריה של המשפט והדיון בפלורליזם משפטי, בהסדרה הפרטית של יחסים במשפט וברב־תרבותיות. לבסוף, אסכם את הדיון ואתהה על עתידם של בתי־הדין החדשים — חלופה חוץ־מדינתית לבתי־המשפט האזרחיים או תשתית למהפכה הלכתית בדיני הממונות

Original languageHebrew
Pages (from-to)47-92
Journalעיוני משפט
Volumeלד
Publication statusPublished - Oct 19 2014

Cite this